٤Ƴ٤Ĥ
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 
 
 
-
|
|
|
|
|
|
|
|
!
 
 
 
 
 
 
import smbus
import time
i2c = smbus.SMBus(1) # 注:ラズパイのI2Cポート
#
# command:
#  clear... 0x00
#  show ... 0x01
#  set1 ix,iy,r,g,b
#     ... 0x02 *,*, *,*,*
#  setn ix,iy,n, r0,g0,b0, ..r(n-1),g(n-1),b(n-1)  n<=8
#     ... 0x03 *,*, *, *,*,*, ..., *,*,*
#
address = 0x30
i2c.write_byte(address,0x00)
cmd=[0x00,0x03, 0xff, 0x00, 0x00]
i2c.write_i2c_block_data(address, 0x02, cmd)
cmd=[0x01,0x02, 0x00, 0xff, 0x00]
i2c.write_i2c_block_data(address, 0x02, cmd)
i2c.write_byte(address,0x01)

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2020-06-03 (水) 00:27:08 (1414d)